II INTERDISCIPLINARY SCIENTIFIC CONFERENCE
"Mathematical Transgressions"
March 15-19, 2015, Cracow, Poland

email: iscmt15@up.krakow.pl

Previous meetings

I Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "Transgresje Matematyczne" - Kraków, 15-18 czerwca 2014r.
Wykonanie: Paweł Solarz
logo UP logo MEN logo MNiSW logo Województwa małopolskiego
logo miasta Kraków logo GWO logo KNP logo ORElogo SNM