II INTERDYSCYPLINARNA KONFERENCJA NAUKOWA
"Transgresje Matematyczne"
15-19 Marca, 2015, Kraków, Polska

email: iscmt15@up.krakow.pl

Dofinansowanie

Organizatorzy konferencji pragną umożliwić udział w spotkaniu również osobom, które z powodu ograniczeń finansowych nie są w stanie pokryć opłaty konferencyjnej. Te osoby prosimy o kontakt drogą mailową (w tytule wiadomości należy wpisać: „Wsparcie finansowe”) i krótkie przedstawienie swojej sytuacji.

Zachęcamy do wpłacania dodatkowych kwot (w wysokości zależnej od woli wpłacającego), które pozwolą nam na pokrycie przynajmniej części kosztów udziału w konferencji Uczestników znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.

Wpłat dodatkowych możecie Państwo dokonać razem z opłatą za swój udział w konferencji lub osobno. Prosimy o przesłanie na nasz adres mailowy informacji o wysokości kwoty wpłaconej w ramach wsparcia finansowego Uczestników zgłaszających potrzebę uzyskania dofinansowania.

Nie musisz być uczestnikiem konferencji, żeby wesprzeć innych!
Bądź hojny! Pomoc, której udzielisz dziś, może zmienić czyjeś jutro na lepsze!

Wykonanie: Paweł Solarz
logo UP logo MEN logo MNiSW logo Województwa małopolskiego
logo miasta Kraków logo GWO logo KNP logo ORE logo SNM