II INTERDYSCYPLINARNA KONFERENCJA NAUKOWA
"Transgresje Matematyczne"
15-19 Marca, 2015, Kraków, Polska

email: iscmt15@up.krakow.pl

Proces rejestracji

W celu zgłoszenia swojego uczestnictwa w konferencji należy wypełnić formularz rejestracyjny. Po zweryfikowaniu rejestracji, imię, nazwisko oraz instytucja będą widoczne na liście zarejestrowanych uczestników. Wprowadzone dane będą mogły być edytowane w dowolnym momencie.

Uczestnicy zgłaszający wystąpienie proszeni są dodatkowo o podanie w odpowiednich polach Formularza Rejestracyjnego tytułu wystąpienia, streszczenia referatu (maksymalnie 250 słów) oraz 4 słów kluczowych. Ostateczny termin podania tych informacji upływa 10.02.2015 r.

Wszystkie zgłoszenia zostaną przekazane do akceptacji członkom Komitetu Naukowego. W odpowiedzi otrzymają Państwo zwrotnego maila z informacją o przyjęciu lub odrzuceniu propozycji wystąpienia.

Jeśli Państwa referat nie zostanie zaakceptowany, a nadal będą Państwo chcieli uczestniczyć w konferencji, jako osoby nie wygłaszające referatu, wówczas zwrócimy na Państwa konto różnicę w opłatach konferencyjnych (150 zł; w przypadku studentów 100 zł). Jeśli Państwa referat nie zostanie zaakceptowany i zrezygnują Państwo z uczestnictwa w konferencji, wówczas zwrócimy na Państwa konto wniesioną opłatę konferencyjną.

Termin nadsyłania pełnych tekstów do publikacji upływa 15 kwietnia 2015 r.

Wykonanie: Paweł Solarz
logo UP logo MEN logo MNiSW logo Województwa małopolskiego
logo miasta Kraków logo GWO logo KNP logo ORE logo SNM