II INTERDYSCYPLINARNA KONFERENCJA NAUKOWA
"Transgresje Matematyczne"
15-19 Marca, 2015, Kraków, Polska

email: iscmt15@up.krakow.pl

Warunki rezygnacji

Ponieważ Organizatorzy ponoszą pewne koszty związane z konferencją przed jej rozpoczęciem, Uczestników obowiązują następujące warunki rezygnacji z udziału:

  1. Zgłoszenie rezygnacji z udziału w konferencji należy przesłać na adres mailowy iscmt15@up.krakow.pl w tytule wiadomości wpisując “Nazwisko Uczestnika - Rezygnacja”.
  2. Osoby zgłaszające rezygnację z udziału w konferencji w terminie do 1 lutego 2015, otrzymają zwrot w wysokości 75% dokonanej wpłaty (25% wpłaty stanowi opłatę administracyjną).
  3. Osoby zgłaszające rezygnację z udziału w konferencji między 1 lutego 2015 a 28 lutego 2015, otrzymają zwrot w wysokości 50% dokonanej wpłaty (50% wpłaty stanowi opłatę administracyjną).
  4. Po 28 lutego 2015 nie będzie możliwości ubiegania się o zwrot wniesionej opłaty konferencyjnej. Uczestnik ma jednak prawo zgłosić udział innej osoby na swoje miejsce, bez dodatkowych opłat. W tym celu należy przesłać drogą mailową informację o rezygnacji oraz podać dane osoby, która zastąpi Uczestnika.

Wykonanie: Paweł Solarz
logo UP logo MEN logo MNiSW logo Województwa małopolskiego
logo miasta Kraków logo GWO logo KNP logo ORE logo SNM