II INTERDYSCYPLINARNA KONFERENCJA NAUKOWA
"Transgresje Matematyczne"
15-19 Marca, 2015, Kraków, Polska

email: iscmt15@up.krakow.pl

Wpłaty

Opłatę za udział w konferencji należy wpłacać na konto Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Poniżej dane do przelewu:

Odbiorca: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej
Adres Odbiorcy: ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
Bank: Bank Pekao S.A. Oddział w Krakowie
Numer rachunku: 71 1240 4722 1111 0000 4852 4687
Tytuł przelewu: DK-59 – Transgresje – Imię i Nazwisko Uczestnika
Wykonanie: Paweł Solarz
logo UP logo MEN logo MNiSW logo Województwa małopolskiego
logo miasta Kraków logo GWO logo KNP logo ORE logo SNM