II INTERDYSCYPLINARNA KONFERENCJA NAUKOWA
"Transgresje Matematyczne"
15-19 Marca, 2015, Kraków, Polska

email: iscmt15@up.krakow.pl

Terminy i opłaty

Rejestracja uczestnictwa w II Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej “Transgresje matematyczne” jest już możliwa.

 

Wczesna Rejestracja
Przed 1 lutego 2015
Rejestracja
1 lutego 2015 – 28 lutego 2015
Późna Rejestracja
1 marca 2015 – 15 marca 2015
Udział z referatem 750 PLN 850 PLN 950 PLN
Udział bez referatu 600 PLN 700 PLN 800 PLN
Udział z referatem
(studenci)
600 PLN 700 PLN 800 PLN
Udział bez referatu
(studenci)
500 PLN 600 PLN 700 PLN

Opłata konferencyjna obejmuje pełny udział w konferencji, materiały konferencyjne (w tym: książka abstraktów, wydrukowany program konferencji), przerwy kawowe i lunche, udział w Uroczystej Kolacji oraz zaplanowanej wycieczce.

Etapy rejestracji

Wszyscy uczestnicy

Po wypełnieniu Formularza Rejestracyjnego prosimy o dokonanie opłaty konferencyjnej - o terminie dokonania rejestracji decyduje data wniesienia opłaty konferencyjnej. Osoby, które nie dokonają wpłaty w terminie, nie zostaną uwzględnione w programie konferencji i nie otrzymają materiałów konferencyjnych.

Uczestnicy zgłaszający wystąpienie

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów: 10 lutego 2015

Uczestnicy zgłaszający wystąpienie proszeni są dodatkowo o podanie w odpowiednich polach Formularza Rejestracyjnego tytułu wystąpienia, streszczenia referatu (maksymalnie 250 słów) oraz 4 słów kluczowych. Ostateczny termin podania tych informacji upływa 10.02.2015 r.

Wszystkie zgłoszenia zostaną przekazane do akceptacji członkom Komitetu Naukowego. W odpowiedzi otrzymają Państwo zwrotnego maila z informacją o przyjęciu lub odrzuceniu propozycji wystąpienia. Jeśli Państwa referat nie zostanie zaakceptowany, a nadal będą Państwo chcieli uczestniczyć w konferencji, jako osoby nie wygłaszające referatu, wówczas zwrócimy na Państwa konto różnicę w opłatach konferencyjnych (150 zł; w przypadku studentów 100 zł). Jeśli Państwa referat nie zostanie zaakceptowany i zrezygnują Państwo z uczestnictwa w konferencji, wówczas zwrócimy na Państwa konto wniesioną opłatę konferencyjną.

Opłata konferencyjna dla studentów

Uczestnicy, którzy przedstawią zaświadczenie potwierdzające status studenta (studia I, II lub III stopnia) są uprawnieni do obniżonego kosztu udziału w konferencji.
Wykonanie: Paweł Solarz
logo UP logo MEN logo MNiSW logo Województwa małopolskiego
logo miasta Kraków logo GWO logo KNP logo ORE logo SNM